โครงสร้างคำสั่งของ HTML

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

Responsive คืออะไร

เว็บไซต์ Responsive คือวิธีการออกแบบที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผล Layout รูปภาพ ขนาดตัวอักษร เพื่อให้แสดงผลในหน้าจอที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ HTML5 และ CSS3 ซึ่งจะทำเว็บไซต์ของคุณสามารถแสดงผลทั้ง การเปิดบนจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป โน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน