Responsive คืออะไร

เว็บไซต์ Responsive คือวิธีการออกแบบที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผล Layout รูปภาพ ขนาดตัวอักษร เพื่อให้แสดงผลในหน้าจอที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ HTML5 และ CSS3 ซึ่งจะทำเว็บไซต์ของคุณสามารถแสดงผลทั้ง การเปิดบนจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป โน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

1 2 3 4